TARIEVEN

Activiteit Prijs Duur
Kennismakingsgesprek
Gratis
Maximaal een half uur
Intakegesprek
€ 75,-
1,5 uur
Coaching per sessie
€ 70,-
1 uur
Coachsessie aan huis
€ 75,-
1 uur
Coachsessie voor elk tweede kind in gelijktijdig traject
€ 50,-
1 uur
Gesprek op school
€ 75,-
1 uur
Tussentijds oudergesprek
€ 70,-
1 uur
Eindgesprek
€ 70,-
1 uur
Schriftelijk eindverslag
€ 65,-
n.v.t.

BLOOM Kindercoaching is vrijgesteld van BTW. Kindercoaching wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering.

Wanneer een sessie onverhoopt niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak te worden afgezegd. Bij niet tijdige annulering worden de kosten van de sessie in rekening gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is uiteraard mogelijk.