Intake Bloom Kindercoaching
Werkwijze
Werkwijze afronding
Gevoelsverkenner
Afronding

INTAKEGESPREK

COACHINGSTRAJECT

AFRONDING

Na de eerste kennismaking, waarin we hebben gekeken naar wat er speelt, plannen we een intakegesprek. Dit gesprek, samen met de ouder(s) en het kind, vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie. Voorafgaand aan het gesprek wordt een vragenlijst toegestuurd. Tijdens de intake bespreken we de hulpvraag verder en worden alle vragen, wensen en verwachtingen uitgebreid besproken.  Op het moment dat het goed voelt, gaan we aan de slag.

Hoewel vooraf niet precies gezegd kan worden hoeveel sessies er nodig zijn, bestaat de begeleiding in bijna alle gevallen uit een basis van 4-6 gesprekken. Deze gesprekken vinden plaats  in de praktijk maar BLOOM Kindercoaching biedt ook coaching aan huis.  Soms kan het zinvol zijn om ook contact op te nemen met de school. Door gebruik te maken van diverse methodieken zoals spelvormen, creatieve werkvormen en gesprekjes, ga ik samen met het kind op zoek naar wat er werkelijk speelt en wat hij of zij nodig heeft om een stap verder te kunnen zetten. Het bijzondere is dat kinderen vaak zelf de mooiste oplossingen paraat hebben

Gedurende het hele traject houd ik ouders op de hoogte, waarbij ik mijn vertrouwenspositie naar het kind bewaar.  In de afrondende fase, wanneer het kind in zijn/haar eigen kracht staat, plannen we een oudergesprek waarin we samen het traject evalueren en kijken of het afgesloten kan worden.   

Intake Bloom Kindercoaching

INTAKEGESPREK

Na de eerste kennismaking, waarin we hebben gekeken naar wat er speelt, plannen we een intakegesprek. Dit gesprek, samen met de ouder(s) en het kind, vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie. Voorafgaand aan het gesprek wordt een vragenlijst toegestuurd. Tijdens de intake bespreken we de hulpvraag verder en worden alle vragen, wensen en verwachtingen uitgebreid besproken.  Op het moment dat het goed voelt, gaan we aan de slag. 

Gevoelsverkenner

COACHINGSTRAJECT

Hoewel vooraf niet precies gezegd kan worden hoeveel sessies er  nodig zijn, bestaat de begeleiding in bijna alle gevallen uit een basis  van 4-6 gesprekken. Deze gesprekken vinden plaats  in de praktijk maar BLOOM Kindercoaching biedt ook coaching aan huis. Soms kan het zinvol zijn om ook contact op te nemen met de school.  Door gebruik te maken van diverse methodieken zoals spelvormen, creatieve werkvormen en gesprekjes, ga ik samen met het kind op zoek naar wat er werkelijk speelt en wat  hij of zij nodig heeft om een stap verder te kunnen zetten. Het bijzondere is dat kinderen vaak zelf de mooiste oplossingen paraat hebben.  

Afronding

AFRONDING

Gedurende het hele traject houd ik ouders op de hoogte, waarbij ik mijn vertrouwenspositie naar het kind bewaar.  In de afrondende fase, wanneer het kind in zijn/haar eigen kracht staat, plannen we een oudergesprek waarin we samen het traject evalueren en kijken of het afgesloten kan worden.